Startsida

Välkommen!

Avstyckningar.se

Vi hjälper dig med att stycka din fastighet.

Önskar du hjälp med att stycka av din mark eller tomt eller vill veta om du kan bygga på din tomt, i så fall undersöker möjligheterna till det.

Vi ansöker om Förhandsbesked och lantmäteriförrättning (avstyckning) och som i många ärenden blir ett bygglov om man håller sig inom ramarna för kommunens krav inom eller utom detaljplan.

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar, eller boka en tid så kommer vi på besök.

Avstyckningar.se tror på valfriheten, att människor ska kunna bo, leva eller driva verksamhet där de önskar och arbetar därför aktivt med hjälpa de som vill stycka sin fastighet samt de som söker tomt för olika ändamål.

Tel: 070-423 90 33

E-Post: marie@avstyckningar.se